BR-18

Ødelægger certificeringer og dokumentation den kreative proces?

Asger Juul Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

Der foregår i øjeblikket en intens debat om, at bæredygtighedsdokumentation i byggeriet ødelægger arkitekters kreativitet og udfordrer standens muligheder for at skabe helhedsorienteret byggeri med arkitektonisk kvalitet. Dette er især målrettet de ændringer som blev indført med bygningsreglementet BR18, men gælder også i et videre perspektiv. Udfordringerne begrænses i forhold til BR18 certificeringsordningerne for brand og konstruktioner og de stigende krav om data for byggeriets effekter, herunder tilgængelighed, indeklima, energi m.m. Men der igangsættes sideløbende stadigt flere byggerier med tilknyttede …