Vision og målsætning i Frame

Vision og målsætning i Frame

Visionen formuleres

Visionen er den første formulering af hvad man ønsker sig af projektet ift. bæredygtighed. Visionen karakteriseres ved, at den ikke behøver at være realistisk i den forstand, at den beskriver noget, der med sikkerhed kan opnås. I formuleringen af visionen ser man helt bort fra, at man er underlagt knappe ressourcer som fx tid og penge. Der er med andre ord højt til loftet, når man skriver sin vision. Det er første skridt på vejen til at omsætte projektets behov, formål og værdier til bæredygtighedseffekter.

Der er en tæt sammenhæng mellem vision, målsætning og kriterievalg. I step 2 færdiggøres visionen, og i step 3 afsluttes målsætning og kritererievalg.

For at skabe de bedste rammer for bæredygtighed skelnes mellem bæredygtighedseffekter og virkemidler. Virkemidler er konkrete løsninger eller bygningsdele, som har målbare bæredygtighedseffekter i projektet.

I vision, målsætning og kriterievalg, bør fokus være på bæredygtighedseffekter, således at det overlades til de projekterende at finde de bedst mulige løsninger.

Visionen omsættes til målsætninger

Når visionen er på plads, skal den omsættes til en målsætning. Dette sker gennem en prioritering, hvor man inddrager perspektiver som tid, økonomi og kvalitet. Det vil typisk kræve inddragelse af fageksperter at vurdere, hvor dyrt og omfattende det er at opnå bestemte bæredygtighedseffekter.

Kriterierne defineres og vedtages

For at gøre målsætningerne målbare, skal der vedtages nogle kriterier for projektets bæredygtighedseffekter. Dette kan ske i form af egne kriterier, som man selv formulerer, eller i form af certificeringsordninger, hvor kriterierne allerede er formuleret. Egne kriterier og certificeringsordninger kan kombineres.

Læs om kriterier og kriterievalg

Vision og målsætning på koncepter

Alle kriterier i Frame hører til under et koncept, uanset om det er dit eget kriterie eller det kommer fra fx DGNB eller Svanemærket. Det giver mulighed for at kommunikere kvalitativt og top-down om projektets vision og målsætning: Fra de 10 koncepter til samtlige kriterier og underkriterier i alle kriteriesamlinger. På den måde formidles overordnede målsætninger med ord og tal direkte til dem, der designer løsningen.

Læs om de 10 koncepter

Vision og målsætning på kriterier

Hvis der er vision og/eller målsætning for et eller flere kriterier, kan det skrives ind direkte i kriteriet.

Målsætning på certificeringsordninger

Hvis projektet skal certificeres kan vision og målsætning også laves efter den pågældende certificeringsordnings logik: Hvis det fx er en DGNB-certificering kan vision og målsætning skrives på Kvaliteter i stedet for Koncepter. Hvis projektet både har certificeringsordninger og egne kriterier, anbefaler vi at man anvender de 10 koncepter til at lave vision og målsætning.

Læs om kriterier og kriterievalg