Kriterier i Frame

Kriterier i Frame

Kriterier

I Frame anvendes kriterier til at gøre målsætninger “målbare”, således at bæredygtighed i projektet kan synliggøres og dokumenteres. Kriterierne fastlægger således de udfaldskrav, der er defineret på baggrund af opstillede mål i bæredygtighedsplanen.

Udfaldskrav udgør projektets samlede forventninger (udfaldskrav) til de enkelte bygningsdeles funktioner og egenskaber dvs. de på forhånd fastlagte krav, som skal opfyldes. Begrebet udfaldskrav er et kendt og anvendt begreb indenfor byggeri og anlæg.

Kriterier skal i betydningen betingelser forstås som krav, der enten kan gøres kvantificerbare eller kvalificerbare. Det er i kriterierne at ambitionerne for projektets bæredygtighedseffekter gøres konkret.

Et kriteries opbygning

Et kriterie består af en titel, en definition og en score samt en relation til ét af de 10 koncepter.
Scoren kan fx være fra 0-100, mens definitionen beskriver betingelserne for fx at score 50, 70 eller 100.
Bæredygtighedslederen kan ændre hvilket koncept et kriterie ligger under.

Eget kriterie

Bæredygtighedslederen kan redigere titel og definition.
Egne kriteriers score sammentælles på koncepter.

Certificeringsordnings-kriterie

Hvis kriteriet kommer fra en certificeringsordning, fx DGNB, hører kriteriet både til under en DGNB-kvalitet og et koncept.
Hvis hele certificeringsordningen er valgt sammentælles scoren på DGNB.
Hvis kriteriet er udvalgt under projektkriterier sammentælles scoren på koncepter.