Bygherre

Bygherre: Sådan arbejder du med bæredygtighed

Det er bygherren der betaler - og bestemmer.

For at sikre at du som bygherre får mest mulig kvalitet for færrest mulige ressourcer, skal du lægge kræfter i at definere ambitionerne for bæredygtighed så præcist som muligt i form af en vision og en målsætning for projektets bæredygtighedseffekter. Du kan hente hjælp til at formulere en præcis ambition i ydelsesbeskrivelser, hos din rådgiver og/eller hos bæredygtighedslederen.

Som bygherre kan du med fordel sætte dig grundigt ind i initiativfasen (step 0-1) og programfasen (step 2-3).

Planlægning
(Step 0-3)

Opgaven er at få engageret en bæredygtighedsleder til:
A: at vejlede i hvorledes processen og ydelserne håndteres og indgå dialog omkring ambitionsniveauet for projekt og rådgivning.
B: at udarbejde oplæg til aftaler på grundlag af allerede formulerede ønsker og krav.
Dette danner grundlaget for aftalen med bæredygtighedslederen og øvrige parter, i step 0.

I de følgende steps er opgaven at bidrage i aftalte processer og aktiviteter samt kommentere/godkende de afsluttende staderapporter og eventuelt reviderede aftaleforhold, for det kommende step.

I step 1 fastlægges projektets rammer og registreringer og foranalyser besluttes og igangsættes, hvorefter den endelige rådgiveraftale indgås.

I step 2 bearbejdes visioner, som afsluttes med en prioritering.

I step 3 fastlægges de endelige mål og kriterier for bæredygtigheden, på grundlag af en prioritering af målsætninger og rammer.

Initiativfasen

STEP 0

STEP 1

Projektforberedelse vedr. bæredygtighed

Bæredygtighedsprofil

Programfasen

STEP 2

STEP 3

Bæredygtighedsvision

Bæredygtighedsplan


Anlæg
(Step 4-11)

Opgaven er at deltage i aftalte processer og aktiviteter samt kommentere/godkende de afsluttende staderapporter og eventuelt reviderede aftaleforhold for det kommende step.

Dette omfatter også ansvaret for, at bæredygtighedslederen får de informationer,  beføjelser og værktøjer, i forhold til projektorganisationen og projektmaterialet (herunder projektets ydelsesplaner, IKT-aftaler mv.) som er afgørende for en succesfuld bæredygtighedsledelse og projektudvikling.

Forslagfasen

STEP 4

STEP 5

Dispositionsforslag vedr. bæredygtighed

Projektforslag vedr. bæredygtighed

Projekteringsfasen

STEP 6

STEP 7

Myndighedsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsfasen

STEP 8

Udbud vedr. bæredygtighed

Udførelsesfasen

STEP 9

STEP 10

STEP 11

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Udførelse vedr. bæredygtighed

Bæredygtighedsmanual


Drift
(Step 12-14)

Opgaven er at deltage i aftalte processer og aktiviteter samt kommentere/godkende staderapporter for bæredygtighedsmanualen, 1-årsgennemsyn og eventuelt 5-årsgennemsyn og bæredygtighedsstrategiplan.

Driftsfasen

STEP 12

STEP 13

STEP 14

Bæredygtigheds-strategiplan

1-års eftersyn vedr. bæredygtighed

5-års eftersyn vedr. bæredygtighed