Certificeringsansvarlig

Certificeringsansvarlig: DGNB-certificering

Hvis dit projekt udelukkende skal DGNB-certificeres kan du følge anvisningerne på denne side. Hvis du også skal arbejde med projektkriterier/egne kriterier, kan du med fordel læse om hvordan du arbejder med fastlæggelse af ambitionsniveauet under Planlægning - step 0-3.

Processen i Frame er opdelt i 15 steps som kan fravælges efter behov. Hvis du udelukkende skal DGNB-certificere, afhænger antallet af steps i høj grad af hvordan DGNB-auditoren vil køre forløbet. Nogle auditorer foretrækker 1 step til projekteringen og 1 step til udførelsen. 

Andre foretrækker køre efter faserne (læs: steps) slavisk og kontrollere DGNB scoren løbende i alle faser, for at sikre at DGNB-scoren hele tiden er ajourført ift. projektets stade og detaljeringsniveau.

I bund og grund handler det om at “synkronisere” Frame med projektets projekteringstidsplan, og skære helt ind til benet, fx hvis  der ikke skal laves DGNB-kontrol i myndighedssteppet (step 6) så hellere fravælge dette step. Som auditor skal du huske på at hver step er lig med ca. 200 underkriterier og dermed opgaver som skal behandles. Nogle bidragsydere kan godt blive trætte af at få x antal “nye” opgaver når du som auditor skifter step, men det er ikke nye opgaver, det er i Frame blot opgaver fra forrige step som skal genbesøges for at sikre at opgaven er ajour med projektet. Der kan fx være sket det at projektet har sparet et stort nedsivningsanlæg i projektforslaget (step 5), hvorfor hensigten i forrige step (dispositionsforslaget) ikke passer, og opgaven (underkriteriet) skal besvares anderledes. 

Skal projektet præ-certificeres, kan dette fx ske i dispositionsforslaget, mens projekteringsteamet arbejder videre med kriterierne i næste step.

Planlægning
(Step 0-3)

Opgaven er først at få forventningsafstemt rådgivningens omfang, i forhold til klienten og andre parter i planlægnings- og programfasen og efterfølgende få fastlagt projektets visioner og mål for bæredygtigheden.

Rådgivningen fastlægges med klienten i Step 0, men den endelige rådgivningsaftale afstemmes endeligt i de step, hvor projektets rammer bliver endeligt defineret.

Visioner og ideer til virkemidler og kriterier håndteres i step 2 og målbare kriterier fastlægges endeligt i step 3.

Initiativfasen

STEP 0

STEP 1

Projektforberedelse vedr. bæredygtighed

Bæredygtighedsprofil

Programfasen

STEP 2

STEP 3

Bæredygtighedsvision

Bæredygtighedsplan


Anlæg
(Step 4-11)

Opgaven er at delegere, koordinere, kontrollere og dokumentere, at de aftaler for den bæredygtige projektudvikling, som er fastlagt i step 3, håndteres iht. aftaler.

Hvis der sker afvigelser undervejs, skal bæredygtighedslederen sikre, at årsag og virkning udredes, og at der indgås aftaler om afvigelsernes håndtering, herunder om fremadrettede ændringer af mål og de ændringer i gældende aftaleforhold, som måtte være en konsekvens af afvigelsen.

Forslagfasen

STEP 4

STEP 5

Dispositionsforslag vedr. bæredygtighed

Projektforslag vedr. bæredygtighed

Projekteringsfasen

STEP 6

STEP 7

Myndighedsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsfasen

STEP 8

Udbud vedr. bæredygtighed

Udførelsesfasen

STEP 9

STEP 10

STEP 11

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Udførelse vedr. bæredygtighed

Bæredygtighedsmanual


Drift
(Step 12-14)

Opgaven er at delegere, koordinere, kontrollere og dokumentere, at de aftaler for den bæredygtige drift, som er fastlagt i indgåede aftaler (indeholdt i bæredygtighedsmanualen) er overholdt.

Ved behov for iværksættelse af en bæredygtighedsstrategi, i forhold til om- og tilbygning eller genanvendelse og bortskaffelse, bistår bæredygtighedslederen til at igangsætte dette og varetager herefter opgaverne iht. aftalen.

Driftsfasen

STEP 12

STEP 13

STEP 14

Bæredygtigheds-strategiplan

1-års eftersyn vedr. bæredygtighed

5-års eftersyn vedr. bæredygtighed