Bæredygtighedsleder

Bæredygtighedsleder: Sådan arbejder du med bæredygtighed

Frame kan både bruges til certificering og bæredygtighedsledelse. Hvis dette projekt udelukkende skal DGNB certificeres kan du med fordel gå til DGNB-certificering med Frame.

Oversigten nedenfor viser de 15 steps, der udgør rygraden i processen i Frame.

Læs mere om metoden her

Planlægning
(Step 0-3)

Opgaven er først at få forventningsafstemt rådgivningens omfang, i forhold til klienten og andre parter i planlægnings- og programfasen og efterfølgende få fastlagt projektets visioner og mål for bæredygtigheden.

Rådgivningen fastlægges med klienten i Step 0, men den endelige rådgivningsaftale afstemmes endeligt i de step, hvor projektets rammer bliver endeligt defineret.

Visioner og ideer til virkemidler og kriterier håndteres i step 2 og målbare kriterier fastlægges endeligt i step 3.

Initiativfasen

STEP 0

STEP 1

Projektforberedelse vedr. bæredygtighed

Bæredygtighedsprofil

Programfasen

STEP 2

STEP 3

Bæredygtighedsvision

Bæredygtighedsplan


Anlæg
(Step 4-11)

Opgaven er at delegere, koordinere, kontrollere og dokumentere, at de aftaler for den bæredygtige projektudvikling, som er fastlagt i step 3, håndteres iht. aftaler.

Hvis der sker afvigelser undervejs, skal bæredygtighedslederen sikre, at årsag og virkning udredes, og at der indgås aftaler om afvigelsernes håndtering, herunder om fremadrettede ændringer af mål og de ændringer i gældende aftaleforhold, som måtte være en konsekvens af afvigelsen.

Forslagfasen

STEP 4

STEP 5

Dispositionsforslag vedr. bæredygtighed

Projektforslag vedr. bæredygtighed

Projekteringsfasen

STEP 6

STEP 7

Myndighedsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsfasen

STEP 8

Udbud vedr. bæredygtighed

Udførelsesfasen

STEP 9

STEP 10

STEP 11

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Udførelse vedr. bæredygtighed

Bæredygtighedsmanual


Drift
(Step 12-14)

Opgaven er at delegere, koordinere, kontrollere og dokumentere, at de aftaler for den bæredygtige drift, som er fastlagt i indgåede aftaler (indeholdt i bæredygtighedsmanualen) er overholdt.

Ved behov for iværksættelse af en bæredygtighedsstrategi, i forhold til om- og tilbygning eller genanvendelse og bortskaffelse, bistår bæredygtighedslederen til at igangsætte dette og varetager herefter opgaverne iht. aftalen.

Driftsfasen

STEP 12

STEP 13

STEP 14

Bæredygtigheds-strategiplan

1-års eftersyn vedr. bæredygtighed

5-års eftersyn vedr. bæredygtighed

Planlægning (Step 0-3)

Opgaven er først at få forventningsafstemt rådgivningens omfang, i forhold til klienten og andre parter i planlægnings- og programfasen og efterfølgende få fastlagt projektets visioner og mål for bæredygtigheden.

Rådgivningen fastlægges med klienten i Step 0, men den endelige rådgivningsaftale afstemmes endeligt i de step, hvor projektets rammer bliver endeligt defineret.

Visioner og ideer til virkemidler og kriterier håndteres i step 2 og målbare kriterier fastlægges endeligt i step 3.

Initiativfasen
Step 0

Aftalegrundlag vedr. bæredygtighed

Step 1

Bæredygtighedsprofil

Programfasen
Step 2

Bæredygtighedsvision

Step 3

Bæredygtighedsplan

Anlæg (Step 4-11)

Opgaven er at delegere, koordinere, kontrollere og dokumentere, at de aftaler for den bæredygtige projektudvikling, som er fastlagt i step 3, håndteres iht. aftaler.

Hvis der sker afvigelser undervejs, skal bæredygtighedslederen sikre, at årsag og virkning udredes, og at der indgås aftaler om afvigelsernes håndtering, herunder om fremadrettede ændringer af mål og de ændringer i gældende aftaleforhold, som måtte være en konsekvens af afvigelsen.

Forslagfasen
Step 4

Dispositionsforslag vedr. bæredygtighed

Step 5

Projektforslag vedr. bæredygtighed

Projekteringsfasen
Step 6

Myndighedsprojekt vedr. bæredygtighed

Step 7

Udbudsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsfasen
Step 8

Udbud vedr. bæredygtighed

Udførelsesfasen
Step 9

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Step 10

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Step 11

Bæredygtighedsmanual

Drift (Step 12-14)

Opgaven er at delegere, koordinere, kontrollere og dokumentere, at de aftaler for den bæredygtige drift, som er fastlagt i indgåede aftaler (indeholdt i bæredygtighedsmanualen) er overholdt.

Ved behov for iværksættelse af en bæredygtighedsstrategi, i forhold til om- og tilbygning eller genanvendelse og bortskaffelse, bistår bæredygtighedslederen til at igangsætte dette og varetager herefter opgaverne iht. aftalen.

Driftsfasen
Step 12

Bæredygtigheds-strategiplan

Step 13

1 - års eftersyn vedr. bæredygtighed

Step 14

5 - års eftersyn vedr. bæredygtighed