Den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtigheds-klasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i FRAME

Du kan arbejde med Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i Frame. Vi har lagt alle FBK-krav ind i Frame, og gjort det muligt at bruge Frames metode og proces - der følger lovgivning og ydelsesbeskrivelser - til at indarbejde kravene i dit byggeprojekt. Her kan alle projektdeltagere kommunikere om krav, målsætninger og løsninger.

Dokumentation af FBK-krav kan indsamles, gemmes og godkendes. Opgaver kan uddelegeres. Til hver fase er der prædefinerede staderapporter klar til at blive udfyldt inkl. autogenerede oversigter over kravenes status og dokumentation. Du finder endvidere forslag og vejledninger til proces og aktiviteter, der kan understøtte gennemførelsen af et projekt med FBK, både med hensyn til dokumentation af kravopfyldelse samt indsamling af erfaringer under testforløbet.

Kravene i FBK har ikke en kort titel eller betegnelse. I Frame har vi døbt kravene FBK1, FBK2, osv. efter rækkefølgen i vejledningen.

Herunder finder du information om de roller og funktioner som bygherre, bæredygtighedsleder og bidragsyder skal varetage i forhold til arbejdet med Den frivillige bæredygtighedsklasse FBK. Du vil således kunne finde informationer om de forskellige roller og opgaver i byggeriets forskellige faser.

Læs mere om Den frivillige bæredygtighedsklasse her.

Book en demo

Der er tre tidspunkter ift. gennemførelse af et projekt med FBK. Det er i forbindelse med:

  • Tilmelding af byggeprojekt
  • Ansøgning om byggetilladelse
  • Færdigmelding af byggeriet

I Frame svarer det til step 1-3, 6, og 11.

Den FBK ansvarlige skal levere en ydelse der svarer til Bæredygtighedsledelsen niveau 2, i Rådgivning om bæredygtighed i byggeriet 2017-tillæg til ydelsesbeskrivelserne.

Bæreygtighedsledelsen leveres i fire faseforløb, som i Frame benævnes Planlægning, Projekt, Anlæg og Drift. Alle fire faseforløb kan varetages af én person gennem hele processen, eller ansvaret kan overdrages ifm. med faseskift.

PLANLÆGNING

PLANLÆGNING

PROJEKT

PROJEKT

ANLÆG

ANLÆG

DRIFT

DRIFT