Sådan arbejder du med bæredygtighed

Metoden i Frame er i overensstemmelse med lovgivning og ydelsesbeskrivelser

Sådan arbejder du med bæredygtighed indeholder vejledning til arbejdet med bæredygtighed i byggeriet.

Hér finder du som bygherre, bæredygtighedsleder og bidragsyder en lang række nyttige informationer i forhold til dette arbejde. Du vil således kunne finde informationer om de forskellige roller og opgaver i byggeriets forskellige faser.

Derudover vil du kunne læse mere om metoden, der ligger til grund for Frames arbejde med bæredygtighed, herunder processen, sproget, ambitionerne og kriterierne

Bæredygtighedsleder

Bæredygtighedslederen har ansvaret for processen: Fra formuleringen af klart definerede mål for bæredygtighedseffekter, til opfyldelsen af målene i et færdigt byggeri.

Metoden

Her kan du læse om metoden i Frame:

Bygherre

Bygherren bestemmer ambitionsniveauet for bæredygtighedseffekter.

Bidragsyder

Under ledelse af bæredygtighedslederen omsætter bidragsyderen bygherrens ambitioner til virkemidler, bygningsdele af færdigt byggeri.

Du er bidragsyder, hvis du er:

  • Rådgiver
  • Projekterende
  • Bæredygtighedskonsulent
  • Driftsherre
  • Entrepenør
  • Leverandør
  • Myndighed
  • Bruger

Planlægning
(Step 0-3)

Forløbet indledes med at indgå aftaler og fastlægge rammerne for arbejdet med bæredygtigheden, hvorefter visioner og målsætninger for indholdet defineres og til sidst omsættes til målbare kriterier og score, for byggeriets design, udførelse, drift og bortskaffelse.

Initiativfasen

Aftalegrundlag

STEP 0

Aftalegrundlag vedr. bæredygtighed

Projektforberedelse

STEP 1

Bæredygtighedsprofil

Programfasen

Idéoplæg (YBL18)

STEP 2

Bæredygtighedsvision

Byggeprogram (YBL18)

STEP 3

Aftalegrundlag


Anlæg
(Step 4-11)

Forløbet omfatter både design og udførelse af byggeriet, hvor de enkelte faser afsluttes med at måle på hvordan resultatet af den gennemførte fase svarer til kravet. Ved eventuelle afvigelser afsluttes fasen med en aftale for hvorledes dette skal håndteres og hvilke konsekvenser dette får.

Forslagsfasen

Dispositionsforslag (YBL18)

STEP 4

Dispositionsforslag vedr. bæredygtighed

Projektforslag (YBL18)

STEP 5

Projektforslag vedr. bæredygtighed

Projekteringsfasen

Myndighedsprojekt (YBL18)

STEP 6

Myndighedsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsprojekt (YBL18)

STEP 7

Udbudsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsfasen

Udbud (YBL18 - Andre ydelser)

STEP 8

Udbud vedr. bæredygtighed

Udførelsesfasen

Udførelsesprojekt (YBL18)

STEP 9

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Udførelse (YBL18)

STEP 10

Udførelse vedr. bæredygtighed

Aflevering (YBL18)

STEP 11

Bæredygtighedsmanual


Drift
(Step 12-14)

Forløbet starter efter byggeriets overdragelse og idriftsættelse, i hele brugs- og drift- og vedligeholdelses perioden, ved om- og tilbygninger samt ved nedtagning, genanvendelse og bortskaffelse. Under garantiperioden afholdes aftalt 1- og 5-års gennemsyn og eventuel commissioning.

Driftsfasen

Idriftsættelse (YBL18)

STEP 12

Bæredygtigheds-strategiplan

STEP 13

1-års eftersyn vedr. bæredygtighed

Facilities Management (YBL18)

STEP 14

5-års eftersyn vedr. bæredygtighed