FRAME version 1.8.2

Ida Hee Søemod Release notes

I denne release 2021-10-26 v/1.8.2 er reviewprocessen (Conformity check) blevet en integreret del af workflowet i Frame. Det gælder både for FBK, projektkriterier samt DGNB kriteriesamlinger.

Derudover har vi nu DGNB2020 v/2.0 kriteriesamlinger tilgængelig for nye projekter i Frame, som vi ved, der er flere af vores kunder, som har ventet på.

Vi har også fået andre nye features, som I kan læse mere om herunder.

Læs mere

FRAME version 1.5.5

Ida Hee Søemod Release notes

Det er nu muligt at afprøve Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i Frame.

Vi har lagt alle FBK-krav ind i Frame, og gjort det muligt at bruge Frames metode og proces – der følger lovgivning og ydelsesbeskrivelser – til at indarbejde kravene i dit byggeprojekt. Her kan der kommunikeres om krav, målsætninger og løsninger mellem alle projektdeltagere. Dokumentation af FBK-krav kan indsamles, gemmes og godkendes. Opgaver kan uddelegeres. Til hver fase er der prædefinerede staderapporter klar til at blive udfyldt inkl. autogenerede oversigter over kravenes status og dokumentation. Du finder endvidere forslag og vejledninger til proces, der kan understøtte gennemførelsen af FBK-projektet både med hensyn til dokumentation af kravopfyldelse samt indsamling af erfaringer under testforløbet.

Læs mere

FRAME version 1.4.6

Ida Hee Søemod Release notes

I denne release 2020-04-23 v1.4.6 har der været fokus på at gøre konto administrators overblik over projekter mere overskueligt ved nu kun at vise de aktive projekter i projektoverblikket. Derudover har vi fået rettet nogle fejl vi var blevet gjort opmærksomme på at vores kunder.

Læs mere

FRAME version 1.2.2-1.2.3

Ida Hee Søemod Release notes

Denne release note indeholder samlingen af nye funktioner og fejlrettelser fra releases i maj 2019 (Release v1.2.2-v1.2.3). Denne omgang har haft fokus på at forbedre overblikket og brugen af opgaver i Frame. Dette har medført at vi har tilføjet en side til Dialoger til at holde bedre styr på hvilke dialoger der er i gang.

Læs mere

FRAME version 1.1.1-1.1.8

Ida Hee Søemod Release notes

Denne release note indeholder samlingen af nye funktioner og fejlrettelser fra releases i marts og april 2019 (Release v1.1.1-v1.1.8). Fokus i denne periode har været på at adskille bæredygtighedsordninger fra projektkriterier så de kan bruges som individuelle kriteriesamlinger i Jeres projekter.

Læs mere