FRAME version 1.9.0

Ida Hee Søemod Release notes

I denne release er blandet anvendelse blevet integreret i Frame. Det betyder blandt andet, at det nu er muligt at arbejde med en primær kriteriesamling, fællesdokumentation og en samlet score på projekter med flere DGNB2020 kriteriesamlinger. 

Derudover er der lavet en del mindre ændringer i brugerfladen, for at give den bedst mulige oplevelse i jeres daglige brug af Frame. I kan læse mere om Frames nye features herunder.

OBS: DGNB 2020 med blandet anvendelse er komplekst. Hvis I støder ind i mangler eller ønsker til funktioner, vil vi meget gerne høre det, enten på mail support@openframe.org eller tlf. 50 77 88 80.  Vi opdaterer platformen i takt med, at vi bliver klogere på, hvordan den bliver brugt.

Nye funktioner

1. Blandet anvendelse – valg af primær anvendelse

Når der er valgt to eller flere anvendelser for et DGN2020 projekt i Frame, vil blandet anvendelse automatisk blive aktiveret. Ud for hver DGNB2020 manual tilvalgt skal der angives et areal i kvadratmeter samt en valgfri titel for bygningstypen. Når al informationen er udfyldt, vælger bæredygtighedslederen den manual, der skal fungere som den primære anvendelse.


2. Blandet anvendelse – overblik over primær manual

Den manual, der vælges som den primære, er markeret med en sort understregning i oversigten øverst i højre hjørne under ”Kriterier”. På den måde kan man let holde overblik over de valgte ordninger og se hvilken der valgt som den primære.


3. Blandet anvendelse – fælles dokumentation

Når alle anvendelser er valgt for projektet, kan fælles dokumentation tilvælges under den primære ordning. Fælles dokumentation vælges, hvis det pågældende kriterium er generisk for hele projektet. På de kriterier hvor der er valgt fælles dokumentation, udfyldes de tilhørende indikatoropgaver under den primære kriteriesamling. Når fælles dokumentation er valgt skal indikatoropgaver under den sekundære kriteriesamling ikke udfyldes og kan dermed heller ikke tilgås.


4. Blandet anvendelse – kombineret score

I blandet anvendelses projekter arbejder man med en kombineret score, der samler point fra både den primære og de(n) sekundære kriteriesamlinger. Dette slår også igennem i Frame, hvor man under fanen ”Kriterier” har et samlet overblik over den kombinerede score.Man skal være opmærksom på, at der ikke findes en kombineret score for DGNB-hjerte i blandet anvendelse. Derfor vurderes DGNB hjerte fortsat for hver enkelt valgt anvendelsestype. Det er ikke alle DGNB 2020 manualerne, som understøtter DGNB hjerte (PRO, BUT, LOG). Disse vil altid være markeret med ingen under målsætning. Alt dette er synligt under kriteriefanen.


5. Blandet anvendelse – overblik over indikatoropgaver

Som noget nyt har vi introduceret en procesbar over det samlede antal af indikatoropgaver. På den måde kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvor mange procenter af opgaverne, der er færdigmeldte. Arbejder man med projekter, der eksempelvis indeholder både blandet anvendelse og Den Frivillige bæredygtighedsklasse vil man kunne skifte mellem to forskellige opgaveoverblik.


6. Blandet anvendelse – opgavesortering på opgaveniveau

Hvis der ikke er valgt fælles dokumentation for et kriterie, vil de underliggende indikatoropgaver skulle udfyldes og dokumenteres for hver af de tilvalgte DGNB2020 ordninger. Eksempelvis kan I i nedenstående skærmbillede se, at indikatoropgave PRO 1.1.1.1 vises to gange. For at holde overblik over hvilken manual de forskellige indikatoropgaver hører til, har vi introduceret en ny “Ordning” kolonne i opgaveoversigten. Her udpensles det, om indikatoropgaven hører til DGNB2020 Kontor, DGNB 2020 Produktion, Projektkriterier eller en helt fjerde bæredygtighedsordning.


7. Opgave ansvarlig introduceres som ny kolonne i opgaver

Det vil for fremtiden være muligt at sortere opgaver både efter den ansvarlige og den opgave ansvarlige. Den ansvarlige har ansvaret for opgaven på nuværende tidspunkt, mens den opgaveansvarlige har ansvaret for opgavebesvarelsen – uanset om opgaven er færdigmeldt eller ej. 

Denne ændring er specielt brugbar, når opgaver færdigmeldes og ansvaret for opgaverne falder tilbage på Bæredygtighedslederen. Med denne ændring har Bæredygtighedslederen fortsat mulighed for at søge på opgaver, der eksempelvis er besvaret af arkitekten. På samme vis vil bidragsyderen kunne fremsøge sine afsluttede opgavebesvarelser


8. Forbedringer i brugerfladen 

Denne release inkluderer også en del mindre ændringer i brugerfladen. Disse ændringer inkluderer både forbedringer i brugervenligheden og fejlrettelser – I kan se et overblik over justeringerne nedenfor:

 1. Integration af læs mindre funktion i opgavebeskrivelse
  Det er nu muligt at minimere projektbeskrivelsen under overblik, efter at man har udvidet den ved at klikke på en lille blå pil. 
 1. Tekstboks forbliver aktiv
  Opgavebeskrivelsesvinduer lukkes ikke længere, hvis en tekstboks er aktiv og der klikkes udenfor vinduet.
 1. Kosmetisk rettelse i tekstbokse
  Et levn af gamle tekstformateringsmuligheder er fjernet på samtlige tekstbokse i Frame, så der ikke er forstyrrende elementer i brugerfladen. 
 1. Browserens autoudfyld af tidligere indtastede scoreværdier fjernes
  Indtastede scoreværdier fra tidligere opgaver vil ikke længere blive foreslået af browseren som scoreværdier der kan vælges for indikatoren.
 1. DK-GBC svarmuligheder under conformity check er udbygget 
  DK-GBC har fået en større palette af svarmuligheder, når de udfører conformity check.