FRAME version 1.8.2

Ida Hee Søemod Release notes

I denne release 2021-10-26 v/1.8.2 er reviewprocessen (Conformity check) blevet en integreret del af workflowet i Frame. Det gælder både for FBK, projektkriterier samt DGNB kriteriesamlinger.

Derudover har vi nu DGNB2020 v/2.0 kriteriesamlinger tilgængelig for nye projekter i Frame, som vi ved, der er flere af vores kunder, som har ventet på.

Vi har også fået andre nye features, som I kan læse mere om herunder.

Nye funktioner

1. Foretag review/ Conformity check

Når en en kriteriesamling er afsluttet kan der foretages review/conformity check, som bæredygtighedslederen kan sende til et review team. Review teamet opretter bæredygtighedslederen under teams.


2. Kopiering af resultat/score, besvarelse og dokumentation

Når projektet skifter step, vil det nu være muligt for bæredygtighedslederen at kopiere en kriterieopgave (inkl. resultat/score, besvarelser og dokumentation) fra det forrige step. Det betyder, at allerede afsluttede kriterieopgaver kan kopieres til det aktive step som en ny lukket opgave, der vil bevare samme status. Dette gøres fra score-viewet, hvor knappen er tilgængelig nederst i venstre side.


3. Muligt at kontrollere færdigmeldte opgaver

Bæredygtighedslederen har nu mulighed for at markere kriterieopgaver som gennemset, efter de er blevet indleveret som færdigmeldt fra bidragsydere. Dette gøres på de enkelte kriterieopgaver.


4. Dialog fra forrige steps vil være tilgængelig på en kriterieopgave

På en kriterieopgave er det nu muligt at se dialog foretaget på tidligere steps og ikke kun det nuværende step. Som bruger skal du ikke længere klikke frem og tilbage på steps og opgaver, men bare tilgå dialog på den relevante kriterieopgave.


5. Sæt en specifik opgave udførende teammedlem på en kriterieopgave

Personer fra opgaveansvarlige teams (tildelte) har mulighed for at sætte en person fra teamet som den udførende på kriterieopgaven. Det er både muligt at sætte sig selv eller andre fra teamet. Dette sættes på kriterieopgaven under “Tildel”


6. Muligt at sætte færdiggørelsesgrad – specifikt for DGNB kriteriesamlinger

På en kriterieopgave er det muligt at sætte kriterieopgaven som dokumenteret eller hensigtserklæret.


7. Nemmere at downloade status for en kriteriesamling

Det er nu muligt at downloade dokumentation (ZIP fil) for en kriteriesamlings besvarelser specifikt for et step samme sted, som PDF og Excel filer downloades.

Når en samlet kriteriesamlings besvarelser er afsluttet vil resultatfilerne (Excel, PDF og dokumentationsfiler) være tilgængelige, blandt andet, i mappen “Kriterie og review resultater”.


DGNB2020 version 2.0 

DGNB2020 v/2 kriteriesamlinger (manualer) er nu tilgængelige.

Vi understøtter DGNB kriterieskabeloner 2020 v/2:

  • Kontorbygninger (NKB)
  • Beboelse (NER)
  • Uddannelsesinstitutioner (Undervisning)
  • Børneinstitutioner (BØR)
  • Hotel (HOT)
  • Butik (BUT)
  • Logistik (LOG)
  • Produktion (PRO)