FRAME version 1.5.5

Ida Hee Søemod Release notes

Det er nu muligt at afprøve Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i Frame.

Vi har lagt alle FBK-krav ind i Frame, og gjort det muligt at bruge Frames metode og proces – der følger lovgivning og ydelsesbeskrivelser – til at indarbejde kravene i dit byggeprojekt. Her kan der kommunikeres om krav, målsætninger og løsninger mellem alle projektdeltagere. Dokumentation af FBK-krav kan indsamles, gemmes og godkendes. Opgaver kan uddelegeres. Til hver fase er der prædefinerede staderapporter klar til at blive udfyldt inkl. autogenerede oversigter over kravenes status og dokumentation. Du finder endvidere forslag og vejledninger til proces, der kan understøtte gennemførelsen af FBK-projektet både med hensyn til dokumentation af kravopfyldelse samt indsamling af erfaringer under testforløbet.

Nye funktioner

  • Der er sat en ekstra skabelon ind i bæredygtighedsordninger som omhandler den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK). Dette giver dig en mulighed for at sætte dit projekt op til at følge kriterierne opsat til FBK. Funktionaliteten kører i en beta version, hvilket betyder at den er ikke helt færdig, og der kan forekomme fejl eller ændringer i skabelonen. Du kan læse mere om FBK her: https://www.openframe.org/support/om-baeredygtighed/den-frivillige-baeredygtighedsklasse/

Fejlrettelser

  • Admins kan nu slette projekter, og sorteringer i steps virker nu som den skal. Kriterier er nu ikke længere redigerbare efter ændringer i kriterievalg.
  • Der har været nogle problemer med at backupsystemet ikke har kørt om natten, men denne fejl er nu rettet.