FRAME version 1.1.1-1.1.8

Ida Hee Søemod Release notes

Denne release note indeholder samlingen af nye funktioner og fejlrettelser fra releases i marts og april 2019 (Release v1.1.1-v1.1.8). Fokus i denne periode har været på at adskille bæredygtighedsordninger fra projektkriterier så de kan bruges som individuelle kriteriesamlinger i Jeres projekter.

Nye funktioner

  • Projektkriterier og bæredygtighedsordninger, fx DGNB, er blevet opsplittet. Det betyder at bæredygtighedslederen vælger projektkriterier og DGNB for sig og at DGNB kriterier ikke længere indgår automatisk som projektkriterier. Bæredygtighedsledere kan oprette egne kriterier og inkludere dem i projektkriterier samt tilvælge enkelte kriterier fra fx DGNB der skal indgå. .
  • Eksport til Excel og PDF er nu blevet tilgængeligt fra score og målsætnings hovedopgaver.
  • Processen for fravalg af rapportafsnit og tildeling er nu blevet tydeliggjort og reduceret i klik.

Fejlrettelser

  • Beskrivelse er rettet til Definition for egne kriterier i PDF eksport.
  • På score-siden vises en toggle knap, hvis der både er valgt en DGNB manual samt projektkriterier, så det er muligt at se score overblikket for begge kriteriesamlinger. Toggle knap valg for hvilket overblik du vil se bliver nu husket når du kommer tilbage til siden.
  • Manglende bekræftelse på at kommentar svar er blevet læst fungerer nu som det skal igen.
  • Opgaver fra fravalgte steps blev vist i opgavelisten, hvilket de ikke burde og er nu også korrigeret.
  • Projektbeskrivelsen på hovedsiden var forsvundet fra hovedsiden, men er nu synlig igen.